Säännöt

Rekisteröitymällä huutaja hyväksyy alla esitetyt huutokauppasäännöt ja huutokauppaan sekä siinä myytäviin eläimiin liittyvät vastuukysymykset:

 

-Huutaja vastaanottaa huutajatunnukseen liittyvän salasanan rekisteröitymisen yhteydessä toimittamaansa puhelinnumeroon tekstiviestinä. Rekisteröityminen päättyi ke 20.4.2022 klo 12.

- Huutokauppa perustuu kilpailuun, jonka HKScan Finland Oy järjestää verkkopalvelussa. Kauppa käydään nostohuudoin.

- Tarjoukset jätetään kullekin rekisteröityneelle huutajalle annetuin huutajatunnuksin.

- Ennen varsinaisia huutokauppapäiviä sekä varsinaisena huutokauppapäivänä minimikorotus on 100 €.

- Huutaja tarkistaa itse, että hänen jättämänsä huuto rekisteröityy sivustolle.

- Huutokauppa käydään arvonlisäverottomin hinnoin. Arvonlisävero lisätään kauppahintaan.

- Saman rotuisten eläinten aikaikkuna huutojen tekemiseen sulkeutuu porrastetusti, jolloin kaikkien saman rodun eläinten kauppa-aika ei pääty samalla hetkellä.  Myyntijärjestys löytyy sonniesittelyt -sivulta.

 

HKScan Finland Oy:n sonnihuutokauppaa sekä huutokaupan jälkeistä siitossonnikauppaa koskevat säännöt

  • Myytäviä eläimiä ei ole vakuutettu. HKScan Finland suosittelee ostettujen eläinten vakuuttamista huutokauppapäivästä lukien
  • Vaaranvastuu eläimestä siirtyy ostajalle huudon päättyessä.

 

 • Sonneilla on hedelmällisyystakuu, joka on voimassa ostovuoden elokuun loppuun asti
  • Sonnin astumiskäytöstä on seurattava aktiivisesti kesän aikana
  • Jos on epäily sonnin hedelmättömyydestä, tulee sonnin ostajan ottaa yhteyttä HKScan Finland Oy:n edustajaan välittömästi ja viimeistään ostovuoden elokuun loppuun mennessä.
  • Eläinlääkärin todistus vaaditaan sonnista sekä astutuslauman tyhjistä emoista.
  • Jos eläinlääkäri toteaa sonnin olevan hedelmätön, se pyritään vaihtamaan vastaavan tasoiseen asemalla jäljellä olevaan eläimeen.

 

  • Sonnien kuljetukset alkavat viikolla 20. Kuljetukset suunnitellaan keskitetysti. Sonnin ostajan tulee olla valmis ottamaan sonni vastaan, kun se on kuljetukseen suunniteltu. Rahti laskutetaan ostajalta erikseen.
  • Ostajan tulee vastaanottaa ja tarkastaa sonnin kunto sen saapuessa tilalle.
  • Sonniin liittyvät muut kuin hedelmällisyysreklamaatiot on tehtävä yhden viikon kuluessa eläimen luovuttamisesta.
  • Rekisteröi sonni ostetuksi käyttäen HKScan Finlandin välittäjätunnusta 53
  • HKScan Finland toimittaa kantakirjauksessa tarvittavat tiedot Faba:lle. Kustannuksesta vastaa sonnin syntymätila.
  • Ostajan on ilmoitettava välittömästi epäiltyään tai saatuaan tiedon karjassaan ilmenneestä tautipurkauksesta, näin kuljetukset voidaan suunnitella turvallisiksi

 

  • Huutokauppaan liittyvistä muista kaupallisista seikoista pyritään ensisijaisesti sopimaan neuvottelemalla.